Home

Geregistreerd Gecertificeerd Arbeidsdeskundige
Re-integratiebegeleider
Coach Mentale Inzetbaarheid – Persoonlijke
ontwikkeling 
Partner Dashboard Duurzame Ontwikkeling
TMA Professional
Professioneel – Onafhankelijk – Resultaatgericht

Rikken advies & coaching richt zich op het kwetsbare evenwicht tussen de mens en het werk dat hij of zij doet vanuit een arbeidsdeskundige visie.  Verstoring van dat evenwicht kan leiden tot langdurig arbeidsverzuim.

U kunt hierbij denken aan disbalans door:

  • afgenomen belastbaarheid door ziekte of een ongeval;
  • functieverandering door reorganisatie of technologische ontwikkelingen;
  • onder- of overbelasting in de functie;
  • verstoorde arbeidsverhoudingen.

Rikken advies & coaching adviseert over hoe de balans tussen mens en werk te herstellen is en op welke manier langdurig verzuim kan worden voorkomen.

De onderliggende gedachte in de adviezen is dat mensen productiever zijn en beter functioneren als zij optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten. Daarom wordt er  niet alleen gekeken naar de arbeidsmogelijkheden en de kwaliteiten van een cliënt, maar volgt er eveneens een advies hoe hij of zij deze kan inzetten.
Door de focus te verleggen van het denken in beperkingen naar het denken in mogelijkheden, wordt er gewerkt aan behoud van arbeidsvermogen en succesvolle re-integratie.

Home - InBalans

Daarnaast richt Rikken advies & coaching zich op het coachen bij persoonlijke leervragen. Er wordt aan de slag gegaan met het inventariseren van de feiten, vervolgens wordt er een analyse gemaakt van het probleem, en een haalbaar doel vastgesteld. Met behulp van de strategisch coachmatrix wordt er gewerkt aan de acties.