Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek  en  advies

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter richt zich op de optimale inzetbaarheid van medewerkers die door ziekte of gebrek uit het arbeidsproces dreigen te raken. Het advies is gebaseerd op een grondige analyse van de organisatie, functies, taakbelasting en persoonsgebonden factoren. De uitkomsten van deze analyse worden gespiegeld aan de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid. Dit geeft een antwoord en advies voor te zetten vervolgstappen:

  • terugkeer in eigen werk, zo nodig met aanpassing van taken en/of werkplek
  • terugkeer in passend ander werk bij de eigen organisatie (1ste spoor)
  • terugkeer in passend ander werk buiten de eigen organisatie (2de spoor)

De bedrijfsarts is degene die de belastbaarheid vaststelt, de arbeidsdeskundige adviseert over passende arbeidsmogelijkheden, teneinde arbeidsongeschiktheid te voorkomen en de financiƫle schadelast voor zowel werkgever als werknemer te beperken.

Het onderzoek resulteert in een advies en schriftelijke rapportage met concrete voorstellen voor interventies gericht op duurzame re-integratie.