Re-integratiebegeleiding

Spoor 1 – Spoor 2 – Re-Integratiebegeleiding
Als je langdurig ziek bent en werken hierdoor niet meer mogelijk is, verplicht de Wet Verbetering Poortwachter dat zowel werknemer als werkgever er alles aan moeten doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Soms lukt het om weer aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie. Dit kan in de eigen functie zijn, maar andere mogelijke passende functies binnen het bedrijf kunnen ook worden onderzocht. Dit noemt men re-integratie in het 1ste spoor .

Als terugkeer binnen de eigen organisatie niet lukt moet er worden gekeken naar werk bij een andere werkgever. Dit wordt re-integratie in het 2de spoor genoemd.

Eerste spoor
De begeleiding van werkhervatting in (aangepast) eigen of passend ander werk bij de eigen werkgever (eerste spoor) kan bestaan uit:

– het coachen van werknemer op gedrag
– het begeleiden van taakaanpassing en taakuitvoering
– het monitoren van werkplekaanpassing

Tweede spoor
Wanneer duidelijk is dat van herplaatsing in eigen dan wel passend ander werk bij de eigen werkgever geen sprake kan zijn, zoeken wij naar een andere passende functie buiten het eigen bedrijf. In vakjargon spreken we van re-integratie 2de spoor of re-integratie-outplacement.

Rikken advies & coaching houdt de opdrachtgever mondeling en schriftelijk op de hoogte van de vorderingen. Deze rapportages zijn te gebruiken om de inspanningen in het kader van Poortwachter aan te tonen.