Coachen gericht op persoonlijke ontwikkeling

Bewust worden van wie je bent,
op weg naar wie je wilt zijn.

Mijn manier van coachen is volgens een strategisch coachtraject. Dit traject is doelgericht waarbij het accent ligt op waar je heen wilt, wie je wilt zijn. Het is gericht op het oplossen van problemen of om deze kleiner maken. Hierbij is het doel om de belemmeringen te omzeilen of te laten verdwijnen zodat het doel bereikt kan worden. Tijdens een strategisch coachtraject probeer ik te luisteren naar wat nog niet gezegd is.

Het strategisch coachtraject wordt afgestemd op je persoonlijke leervragen. We gaan aan de slag met het inventariseren van de feiten, vervolgens maken we een analyse van het probleem, daarna kies je een haalbaar doel en gaan we aan de slag met de daarbij behorende acties. Ik maak hierbij gebruik van de strategische coachmatrix.

Strategisch Coachtraject -

Wil je hier meer over lezen ga dan naar de site van Kouwenhoven Opleidingen.
https://kouwenhovenopleidingen.nl/