Begeleiding bij proces met UWV

Ondersteuning bij proces met UWV

Zodra je te maken krijgt met het UWV komt er veel op je af. Hoe regel je zaken? Wat bedoelen ze nou? Waar kan ik het vinden? Wat wordt er nu van mij verwacht? Welke financiële gevolgen heeft dit voor mij? Hoe moet ik inloggen?

Door de situatie waarin je zit lukt het niet altijd om overzicht te houden en zie je door de bomen het bos niet meer. Dit zorgt voor de nodige onrust en stress.

Met één of twee gesprekken kan ik duidelijkheid creëren, uitleg geven, een stappenplan opstellen, kijken naar mogelijkheden met betrekking tot de verschillende uitkeringen en de juiste vraag aan het UWV stellen. Samen met jou zorgen we ervoor dat de onrust verdwijnt en je weer grip krijgt op de situatie.

Bij onderstaande zaken kan ik je helpen:

  • Re-integratie rechten en plichten
  • Aanvraag WIA
  • Aanvraag WW
  • Uitleg over WIA-uitkering
  • Uitleg over WW-uitkering
  • Uitleg van de ontvangen UWV brieven
  • Uitleg van de ontvangen UWV rapportages
  • Uitleg van de te volgen UWV procedures
  • Aanmaken inlog bij ” Mijn UWV” en/of ” Werkmap”